Hoa Thiên Cốt The Journey Of Flower 2015

Cập Nhật Lúc:
03:48:29 30/09/2018

Thể loại:
Cổ Trang

Quốc gia:
Trung Quốc

Diễn viên:
Cung Chính Nam, Giang Dương, Vương Tu Trạch, Tương Nhất Minh, Bảo Thiên Kỳ, Từ Hải Kiều, Đổng Xuân Huy, Mã Khả, Trương Đan Phong, An Duy?t Kh, L Thu?n, Tri?u L? D?nh, Ho?c Ki?n Hoa

Đạo diễn:
Cao Lâm Báo, L??ng Th?ng Quy?n, Lm Ng?c Phn

Năm sản xuất:
2015

Công ty SX:
Chee Wen Media Ltd.

Thời lượng:
50/50 Tập

Chất lượng:
HD Thuyết Minh

Lượt xem:
4

Đánh giá

Hoa Thiên Cốt - The Journey Of Flower 2015

Nội dung phim

Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện kể về 1000 năm sau, khi mà Hoa Thiên Cốt giờ đây có tên là Hoa Lạc Điềm sống thời hiện đại đang tìm kiếm Bạch Tử Họa tiếp tục mối tình dang dở của kiếp trước. Vai diễn Hoa Thiên Cốt được nữ diễn viên Tương Phương Đình vào vai, sư phụ Bạch Tử Họa sẽ được giao cho Lưu Thu Thực, Mã Khả vẫn vào vai Sát Thiên Mạch, tiếp tục bảo vệ “nhóc con”, Vương Sấm vào vai Đông Phương Úc Khanh, Giã Bác Nhã trong vai Đường Bảo và Đổng Xuân Huy vẫn là Lạc Thập Nhất. Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa trải qua nhiều chuyện và cuối cùng dù Đông Phương Úc Khanh yêu Thiên Cốt, Thiên Mạch yêu Thiên Cốt, Hiên Viên Lãng cũng yêu Thiên Cốt, nhưng người hiểu nàng nhất vẫn là Bạch Tử Họa. “Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng ấy. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta.”... Hoa Thiên Cốt " Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta".  

Bình luận về phim

Từ khóa:

Hoa Thiên Cốt, Phim Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt HD, Hoa Thiên Cốt 2018, Hoa Thiên Cốt Full, Trailer Hoa Thiên Cốt, Tải Phim Hoa Thiên Cốt, Download Phim Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt Vietsub, Hoa Thiên Cốt Thuyết Minh, The Journey Of Flower, Phim The Journey Of Flower, The Journey Of Flower HD, The Journey Of Flower 2018, The Journey Of Flower Full, Trailer The Journey Of Flower, Tải Phim The Journey Of Flower, Download Phim The Journey Of Flower, The Journey Of Flower Vietsub, The Journey Of Flower Thuyết Minh, Cung Chính Nam, Phim Cung Chính Nam, Cung Chính Nam HD, Cung Chính Nam 2018, Cung Chính Nam Full, Trailer Cung Chính Nam, Tải Phim Cung Chính Nam, Download Phim Cung Chính Nam, Cung Chính Nam Vietsub, Cung Chính Nam Thuyết Minh, Giang Dương, Phim Giang Dương, Giang Dương HD, Giang Dương 2018, Giang Dương Full, Trailer Giang Dương, Tải Phim Giang Dương, Download Phim Giang Dương, Giang Dương Vietsub, Giang Dương Thuyết Minh, Vương Tu Trạch, Phim Vương Tu Trạch, Vương Tu Trạch HD, Vương Tu Trạch 2018, Vương Tu Trạch Full, Trailer Vương Tu Trạch, Tải Phim Vương Tu Trạch, Download Phim Vương Tu Trạch, Vương Tu Trạch Vietsub, Vương Tu Trạch Thuyết Minh, Tương Nhất Minh, Phim Tương Nhất Minh, Tương Nhất Minh HD, Tương Nhất Minh 2018, Tương Nhất Minh Full, Trailer Tương Nhất Minh, Tải Phim Tương Nhất Minh, Download Phim Tương Nhất Minh, Tương Nhất Minh Vietsub, Tương Nhất Minh Thuyết Minh, Bảo Thiên Kỳ, Phim Bảo Thiên Kỳ, Bảo Thiên Kỳ HD, Bảo Thiên Kỳ 2018, Bảo Thiên Kỳ Full, Trailer Bảo Thiên Kỳ, Tải Phim Bảo Thiên Kỳ, Download Phim Bảo Thiên Kỳ, Bảo Thiên Kỳ Vietsub, Bảo Thiên Kỳ Thuyết Minh, Từ Hải Kiều, Phim Từ Hải Kiều, Từ Hải Kiều HD, Từ Hải Kiều 2018, Từ Hải Kiều Full, Trailer Từ Hải Kiều, Tải Phim Từ Hải Kiều, Download Phim Từ Hải Kiều, Từ Hải Kiều Vietsub, Từ Hải Kiều Thuyết Minh, Đổng Xuân Huy, Phim Đổng Xuân Huy, Đổng Xuân Huy HD, Đổng Xuân Huy 2018, Đổng Xuân Huy Full, Trailer Đổng Xuân Huy, Tải Phim Đổng Xuân Huy, Download Phim Đổng Xuân Huy, Đổng Xuân Huy Vietsub, Đổng Xuân Huy Thuyết Minh, Mã Khả, Phim Mã Khả, Mã Khả HD, Mã Khả 2018, Mã Khả Full, Trailer Mã Khả, Tải Phim Mã Khả, Download Phim Mã Khả, Mã Khả Vietsub, Mã Khả Thuyết Minh, Trương Đan Phong, Phim Trương Đan Phong, Trương Đan Phong HD, Trương Đan Phong 2018, Trương Đan Phong Full, Trailer Trương Đan Phong, Tải Phim Trương Đan Phong, Download Phim Trương Đan Phong, Trương Đan Phong Vietsub, Trương Đan Phong Thuyết Minh, An Duy?t Kh, Phim An Duy?t Kh, An Duy?t Kh HD, An Duy?t Kh 2018, An Duy?t Kh Full, Trailer An Duy?t Kh, Tải Phim An Duy?t Kh, Download Phim An Duy?t Kh, An Duy?t Kh Vietsub, An Duy?t Kh Thuyết Minh, L Thu?n, Phim L Thu?n, L Thu?n HD, L Thu?n 2018, L Thu?n Full, Trailer L Thu?n, Tải Phim L Thu?n, Download Phim L Thu?n, L Thu?n Vietsub, L Thu?n Thuyết Minh, Tri?u L? D?nh, Phim Tri?u L? D?nh, Tri?u L? D?nh HD, Tri?u L? D?nh 2018, Tri?u L? D?nh Full, Trailer Tri?u L? D?nh, Tải Phim Tri?u L? D?nh, Download Phim Tri?u L? D?nh, Tri?u L? D?nh Vietsub, Tri?u L? D?nh Thuyết Minh, Ho?c Ki?n Hoa, Phim Ho?c Ki?n Hoa, Ho?c Ki?n Hoa HD, Ho?c Ki?n Hoa 2018, Ho?c Ki?n Hoa Full, Trailer Ho?c Ki?n Hoa, Tải Phim Ho?c Ki?n Hoa, Download Phim Ho?c Ki?n Hoa, Ho?c Ki?n Hoa Vietsub, Ho?c Ki?n Hoa Thuyết Minh, Cao Lâm Báo, Phim Cao Lâm Báo, Cao Lâm Báo HD, Cao Lâm Báo 2018, Cao Lâm Báo Full, Trailer Cao Lâm Báo, Tải Phim Cao Lâm Báo, Download Phim Cao Lâm Báo, Cao Lâm Báo Vietsub, Cao Lâm Báo Thuyết Minh, L??ng Th?ng Quy?n, Phim L??ng Th?ng Quy?n, L??ng Th?ng Quy?n HD, L??ng Th?ng Quy?n 2018, L??ng Th?ng Quy?n Full, Trailer L??ng Th?ng Quy?n, Tải Phim L??ng Th?ng Quy?n, Download Phim L??ng Th?ng Quy?n, L??ng Th?ng Quy?n Vietsub, L??ng Th?ng Quy?n Thuyết Minh, Lm Ng?c Phn, Phim Lm Ng?c Phn, Lm Ng?c Phn HD, Lm Ng?c Phn 2018, Lm Ng?c Phn Full, Trailer Lm Ng?c Phn, Tải Phim Lm Ng?c Phn, Download Phim Lm Ng?c Phn, Lm Ng?c Phn Vietsub, Lm Ng?c Phn Thuyết Minh